Najbardziej zaawansowana inicjatywa polskiego biznesu!

Zależy nam na tym, aby wszyscy Uczestnicy Programu “Kapitał Polski” korzystali z najnowszych rozwiązań i najsilniejszych zabezpieczeń swojego biznesu. Stworzyliśmy taką możliwość, na warunkach jakich jeszcze nie było. Aby w pełni realizować wspólne cele wszyscy uczestnicy Programu zobowiązani są do przestrzegania „Zasad etycznych Kapitału Polskiego”.

Uczestnictwo w „Kapitale Polskim” to przywilej dla przedsiębiorcy, którego biznes jest polskim przedsiębiorstwem opartym na zasadach szacunku, zaufania i odpowiedzialności za rodzimą gospodarkę. Chcemy, żeby wszyscy uczestnicy Programu dawali rękojmię rzetelnego i polskiego przedsiębiorcy. Wspólne cele wymagają kierowania się uczciwymi zasadami prowadzenia biznesu. Akceptacja ”Zasad etycznych Kapitału Polskiego” umożliwia klientom, partnerom i współpracownikom uzyskanie wiedzy o solidności danej firmy. Każdy uczestnik „Kapitału Polskiego” znajdujący się w naszym gronie jest bowiem polską, wiarygodną i zaufaną firmą!

Program “Kapitał Polski” stoi w silnej opozycji do utrwalonych wzorców.

Realizujemy marzenia

Wspieramy pomysły

Budujemy partnerstwo