Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą zostać uznane za porady prawne w jakiejkolwiek sprawie. Treści te mają charakter wyłącznie informacyjny, a BSS Private Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z niniejszą stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej oraz w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na www.kapitalpolski.com W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny zasięgnąć porady BSS Private Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Jakiekolwiek treści zawarte na niniejszej stronie internetowej, jako zamieszczone w celach informacyjnych, są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a BSS Private Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach nie może zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie. Wszelkie treści zawarte na niniejszej stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą być wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody BSS Private Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.

Właścicielem niniejszej strony internetowej jest BSS Private Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Wszelkie materiały na niej zawarte są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i stanowią przedmiot własności.