Dołącz do grupy polskich przedsiębiorców

“Kapitał Polski” to nowoczesna inicjatywa gospodarcza zrzeszająca polskich przedsiębiorców. Program skupia zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, które mają swoją siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a kontrolę właścicielską sprawują nad nimi obywatele polscy zamieszkujący na terenie naszego kraju.

Głównym celem Programu „Kapitał Polski” jest rozwój polskiego biznesu i promowanie go na arenie krajowej i międzynarodowej.  Działania „Kapitału Polskiego” wzbudzają i podtrzymują zaufanie do produktów i usług wytworzonych na terenie Polski przez przedsiębiorców działających w oparciu o polski kapitał. „Kapitał Polski” informuje o najwyższej jakości produktach i usługach wytwarzanych w Polsce oraz utrwala pozytywny wizerunek firm.

„Kapitał Polski” wzmacnia wizerunek polskich przedsiębiorców biorących udział w Programie i wyróżnia firmy w gronie podmiotów konkurencyjnych jako markę opartą w całości na polskich fundamentach!

Nowoczesny patriotyzm gospodarczy

„Kapitał Polski” tworzy u konsumentów zwyczaj sięgania po polskie produkty i usługi jako forma nowoczesnego patriotyzmu gospodarczego, która buduje biznesową solidarność i markę polskich firm.

Nasza inicjatywa nie ma na celu dyskredytowania produktów lub dóbr pochodzenia zagranicznego, których wszakże każdy z nas używa na co dzień. Uważamy jednak, iż nowoczesny patriotyzm gospodarczy winien być skierowany na rozwój polskich produktów i usług oraz zwiększanie popytu wewnętrznego, który jest czynnikiem stymulującym gospodarkę.

Pokaż swój Polski talent i indywidualność firmy

Zależy nam na tym, aby wszyscy Uczestnicy Programu “Kapitał Polski” korzystali z najnowszych rozwiązań i najsilniejszych zabezpieczeń swojego biznesu. Stworzyliśmy taką możliwość, na warunkach jakich jeszcze nie było. Tworzymy polską inicjatywę grupującą ludzi wierzących w działalność gospodarczą budowaną w oparciu o polską myśl i kapitał.

Wystarczy tak po prostu dołączyć do jednej z najaktywniejszych grup biznesowych w Polsce! Program “Kapitał Polski” to kolejny krok naprzód dla przedsiębiorców budujących swój biznes w oparciu o krajowe rozwiązania.

Realizowanie najbardziej wymagających zadań w prosty sposób nie jest możliwe bez zaawansowanej pomocy. Program “Kapitał Polski” został stworzony na podstawie solidnej wiedzy i najnowszych rozwiązań prawnych, co gwarantuje jego Uczestnikom najlepszą obsługę prowadzonej działalności gospodarczej. Program “Kapitał Polski” został zorganizowany tak, aby łatwo było z niego korzystać, i aby w pełni dbał o interesy jego Uczestników. Dzięki naszemu Programowi prowadzenie działalności gospodarczej zyskuje nową jakość! Proponowane rozwiązania stanowią intuicyjną  pomoc nieporównywalną z żadnym dotychczasowym rozwiązaniem.

Zaczynając pracę nad programem wzięliśmy pod uwagę wszystkie elementy definiujące polskiego przedsiębiorcę. Postawiliśmy sobie ambitny cel: znaleźć najlepsze i najbardziej przyszłościowe rozwiązania, które przyczynią się do sukcesu gospodarczego Uczestników Programu „Kapitał Polski”. Stworzyliśmy coś zupełnie innego! Radykalnie odmiennego od dotychczasowych inicjatyw gospodarczych!

Kompleksowa pomoc i ochrona prawna

dla uczestników „Kapitału Polskiego”

W ramach „Kapitału Polskiego” Uczestnicy mają do dyspozycji pomoc na wielu płaszczyznach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym znakomitych prawników prowadzących renomowane Kancelarie Prawne, którzy wspierają ich w pokonywaniu problemów występujących w biznesie.

Od dziś polski przedsiębiorca nie jest zdany wyłącznie na własne siły! Celem wyrównania konkurencyjności polskiego biznesu oferujemy najlepszych prawników gwarantujących najwyższy standard usług we wszystkich dziedzinach związanych z prowadzeniem działalności gospodarcze.

Prawnicy zapewniający ochronę prawną w Programie “Kapitał Polski” oprócz wiedzy z prawa gospodarczego posiadają bogate doświadczenie, które zdobywali doradzając przy istotnych przedsięwzięciach gospodarczych polskich inwestorów. “Kapitał Polski” zmierza w kierunku zagwarantowania jego Uczestnikom kompleksowych rozwiązań dla biznesu, które dynamicznie dostosowywane są do zmieniających się warunków rynkowych. Należy zwrócić uwagę, iż oferowane instrumenty prawne mają na celu zabezpieczenia każdego Uczestnika przed ujemnymi konsekwencjami zdarzeń prawnych.

Kreatywność, terminowość i dokładność połączona z dobrym zrozumieniem istoty biznesowej działalności Uczestników programu czyni z “Kapitału Polskiego” unikalne rozwiązanie!

Jeszcze nigdy tak mało nie brakowało do osiągnięcia wspólnego sukcesu! W ramach budowanego partnerstwa wierzymy, że polski przedsiębiorca jest w stanie odnieść kolosalny sukces prowadząc swój biznes na terenie Polski i tworząc go przy wykorzystaniu polskich funduszy.

Praworządność, rzetelność, przejrzystość, odpowiedzialność. Przy wykorzystaniu tych cech w relacjach biznesowych oraz dzięki uzyskanemu wsparciu “Kapitału Polskiego” działalność gospodarcza nabiera nowego znaczenia.

Najlepsze dopiero przed nami!